path path path2 path2

اشک‌ها و لبخندها

نویسنده : Gibran, Kahlil
    
      
      
        

معرفی کتاب اشک‌ها و لبخندها «اشک‌ها و لبخندها» مجموعه‌ای از اشعار منثور، نویسنده نام‌دار لبنانی- آمریکایی، جبران خلیلی جبران با مضامینی همچون عشق، آفرینش، آرزو، مرگ و... است. اشعاری سرشار از انسان‌دوستی و مهربانی با نگاهی سرشار از مهر خداوندی به همه چیز که مرز ندارند و خود را از آنِ هر کس می‌دانند که دل بر انسانیت بسوزاند: ترانۀ خوشبختی من و انسان معشوق یکدیگریم. او در آرزوی من است و من در اشتیاق او، ولی زنهار! که در بین ما رقیبی است که بی‌نوایی ارمغان اوست. او بی‌رحم است و مغرور، پُر زِ نیرنگ و فریب. نام او جسم است. او که همواره در پی ماست و چونان نگهبانی بر ما می‌نگرد، و معشوق مرا پریشان می‌کند. محبوبم را در جنگل‌ها زیر درختان و در کنار دریاچه‌ها می‌جویم و او را نمی‌یابم، چرا که جسم او را به شهرِ پُرغوغا کشانده و بر تختی لرزان از ثروتِ دنیا نشانده است. من نامش را به آوای دانش و ترانۀ خِرَد بانگ می‌زنم...

هنوز نظری وجود ندارد

فیلترها