مسلم علیه‌السلام قهرمان سفیران

NotesPages 391 صفحه نویسنده: مجید زجاجی مجرد

NotesPages 391 صفحه
              

معرفی کتاب

فصل اول کتاب درباره محل ماموریت "مسلم بن عقیل" (کوفه) است. فصل دوم به زندگی نامه مسلم اختصاص یافته است. در فصل سوم شخصیت مسلم از دیدگاه معصومین تشریح می‌گردد. موضوع فصل‌های دیگر عبارت‌اند از: "تجزیه و تحلیل ماموریت مسلم"، "بررسی آخرین نوسانات مردمی شهر کوفه" و "نحوه شهادت سفیر قهرمان و وقایع پس از آن".

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها