لغات و اصطلاحات کاشونی

NotesPages 64 صفحه نویسنده: علی‌اصغر شاطری

NotesPages 64 صفحه
              

معرفی کتاب

نگارنده در بخش نخست کتاب اصطلاحات و لغات کاشانی را همراه با معانی آن بازگو نموده و در بخش بعدی به برخی از باور و پندارهایی اشاره کرده که در نزد مردم عامه‌‌ی کاشان مورد قبول و پذیرش است.

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها