path path path2 path2

روان‌شناسی رشد

    
      
      
        

معرفی کتاب روانشناسی رشد؛ مفاهیم بنیادی در روانشناسی نوجوانی و جوانی نوجوانی ‌چیست؟ سوالی که در طول این کتاب «کتر حسن احدی» و «دکتر نیکچهر محسنی» به آن از جنبه‌های مختلف پاسخ می‌دهند. کتاب «روانشناسی رشد» در بخش‌های مختلف موضوعاتی مانند، مفهوم بحران، فیزیولوژی دوران بلوغ، بلوغ جنسی، جامعه و نوجوان، طغیان‌های جوانان و مسائل مربوط به خانواده و کمبودهای عاطفی نوجوانان را بررسی می‌کند. دکتر حسن احدی مؤسس مقطع دکتری روانشناسی در واحد علوم و تحقیقات و «دکتر نیکچهر محسنی» دارای مدرک دکترای روانشناسی از دانشگاه سوربن پاریس؛ این کتاب سودمند را برای والدین و کسانی که با نوجوانان در ارتباط هستند، تالیف کرده و راه‌کارهایی را در کنار کمک به شناخت این دوره از رشد، در اختیار آنها قرار داده‌اند.

فیلترها