خلقت زن =Creation of woman


              

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی متن دو زبانه‌ای است که طی آن فرشته‌ای با خداوند در خصوص خلقت زن صحبت می‌کند و خداوند تک تک ویژگی‌های روحی زن را برمی‌شمارد.

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها